Wyspa Korčula była zamieszkana już w czasach prehistorycznych, a pozostałości tych czasów odnaleziono w wielu miejscach. Najstarsze znaleziska kamiennych noży z epoki neolitu znajdują się na wysepce Badiji w pobliżu Korčuli. Najbogatsze i najlepiej zbadane odkrycia z epoki neolitu mieszczą się w jaskini Vela w Vela Luka.

W VI wieku p.n.e. na wyspie osiedlili się Grecy, najpierw blisko Vele Luke, a kolonistami byli Kniđani, którzy nazwali wyspę Korkyra Melaina (czarna). Nieco później, na drugim końcu wyspy, na terytorium dzisiejszej Lumbardy, pojawili się Grecy z wyspy Vis (Issa) zakładając znaczną osadę, o której mówi napis PSEFIZMA znaleziony końcem XIX wieku, datowany na III wiek p.n.e.

W I wieku n.e. wyspy, jak i całą Dalmację, podbili Rzymianie nadając im nazwę Corcyra Nigra. W VII wieku do wybrzeża Adriatyku dotarli Słowianie - Chorwaci i wkrótce założyli własne państwo, które najpierw było księstwem, a od 925 roku dzięki koronacji pierwszego króla Tomislava, stało się królestwem. W ramach tego państwa znajdowała się także Korčula. Uciekając przed atakiem Słowian z Salone, ludność rzymska przybyła na wyspy Brač, Hvar i Korčulę. Po zakończeniu konfliktu, większość wróciła na stare miejsca, a pozostała część zasymilowała się z rodzimą ludnością.

W 1000 roku wenecki doża Piotr II Orseolo zajął dalmatyńskie miasta i wyspy, wtedy pod władaniem weneckim znalazła się Korčula. Po tym wydarzeniu władza nad Korčulą zmieniała się często. Po Wenecji władzę nad wyspą przejęli książęta Zahumlja, chorwacko - węgierscy królowie, później ponownie Wenecja, w latach 1413 - 1420 Republika Dubrownika. Następnie od 1420 – 1792 roku Wenecja. Kiedy Napoleon obalił Republikę Wenecką, Dalmacja na krótki czas trafiła pod panowanie Austrii, ale szybko nadeszli Francuzi.

W okresie od 1804 do 1805 roku Korčula zmieniała właścicieli (na Francuzów i Rosjan), a od 1807 do 1813 roku władali Francuzi, po nich Anglicy. Anglia sprawowała władzę do roku 1815, kiedy to na Kongresie Wiedeńskim zadecydowano o nowych granicach państw europejskich. Dalmacja znalazła się pod władzą austriacką, aż do końca I wojny światowej. Dopiero w 1921 r. przyłączono ją do nowo powstałego Królestwu Serbów, Chorwatów i Słoweńców, które później nazwano Jugosławią. Po wielopartyjnych wyborach w 1990 roku na referendum społeczeństwo Chorwacji opowiedziało się za odejściem z Jugosławii i niepodległym państwem, Republiką Chorwacji.