URBROJ:331/17-01/01

Dubrovnik, 28. travnja 2017.

PONUDITELJIMA  - s v i m a -

Predmet:

Poziv za dostavu ponude u sklopu nabave usluga organizacije tiskovnih konferencija, pripreme i slanja priopćenja za medije i objava oglasa u tiskanim, TV i radio medijima te organizacija završnog visibility eventa za projekt „ Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija“

Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije pokreće postupak nabave usluga organizacije tiskovnih konferencija, pripreme i slanja priopćenja za medije i objava oglasa u tiskanim, TV i radio medijima te organizacija završnog visibility eventa u okviru provedbe projekta ''Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija (nabava male vrijednosti - jednostavna nabava) procijenjene vrijednosti nabave 156.000,00 bez PDV-a (Evidencijski broj nabave: 2/2017) sa zainteresiranim ponuditeljima.

Ovim putem molimo zainteresirane ponuditelje da na e-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.s naznakom ″Jednostavna nabava / Mediji i event 2017. – ne otvaraj″ najkasnije do 10. svibnja 2017. do 1100 sati dostave potpisanu i ovjerenu ponudu za predmetnu nabavu na Obrascu – Ponudbeni list (Prilog 2.) i Obrascu - Troškovnik (Prilog 3.) koji se nalaze u Dokumentaciji uz Poziv za dostavu ponuda.

U prilogu Vam dostavljamo Dokumentaciju uz Poziv s uputama za ponuditelje kao i Obrascima koje ste obvezni dostaviti do roka navedenog u prethodnom stavku.

Dostavljene ponude koje nisu u skladu s uvjetima navedenim u Dokumentaciji uz Poziv bit će isključene iz postupka odabira.

S poštovanjem,

Direktor

Vladimir Bakić

 

Dokumentacija uz poziv

Opis zadatka mediji i event