OPIS ZADATKA ZA UGOVARANJE USLUGA IZRADE VIZUALNOG IDENTITETA I MARKETINŠKOG PLANA ZA PROJEKT

"Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija"

1. UVOD

Projekt ''Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija'' je integrirani razvojni projekt temeljen na obnovi kulturne baštine, koji ima za cilj stvaranje integralne kulturno-turističke destinacije koja uključuje pojedina ruralna i udaljena područja Dubrovačko-neretvanske županije povezana u jedinstveni turistički proizvod. Odobren je u sklopu Operativnog programa ''Konkurentnost i kohezija'' 2014-2020 tijekom prosinca 2016. godine.

U okviru integriranog programa provest će se obnova i uređenje kulturno-poučnih staza i objekata kulturne baštine te izgradnja pratećih objekata za kulturno-turističke svrhe u ruralnom području županije. Inovativan karakter projekta odnosi se na razvoj infrastrukture koja će omogućiti nastajanje novih turističkih proizvoda i usluga integriranih u zajednički i jedinstveni produkt s naglaskom uključivanja održivog korištenja kulturne baštine gdje će se zajedničkom promocijom ostvariti dodana vrijednost. Programom želimo turistima ponuditi da tijekom boravka upoznaju tradiciju i povijest destinacije koju posjećuju te integracijom dodatnih sadržaja na više međusobno geografsko bliskih i povezanih točaka omogućiti duže zadržavanje posjetitelja i veću potrošnju unutar zajedničke destinacije odnosno projektnog područja. Očekivani rezultati su godišnje povećanje broja posjetitelja novouređenoj kulturnoj baštini i pratećoj infrastruktri, godišnje povećanje broja noćenja u sezoni i izvan sezone.

Uključena su područja Korčule (u gradu Korčuli Muzej Grada Korčule u renesansnoj palači koja se obnavlja projektom i novi Muzej zlata i srebra u Smokvici,) Dubrovačkog primorja (obnova župnog dvora u kojem će se smjestiti Zavičajna kuća Dubrovačkog primorja) i Mljeta (obnova 'Austrijskog puta' i uspostava tematske staze Babinog polja).

Nositelj projekta je Dubrovačko-neretvanska županija, a sudjeluje još 11 partnera. Sve ugovorene aktivnosti tematski su raspoređene u tzv. komponente, tako je između ostalog Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije zadužena za Komponentu (aktivnost) 7A - Promocija i vidljivost (Integriranog razvojnog programa). 

2. OPIS ZADATKA

2.1. Korisnik (naručitelj): 

Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije

2.2. Ciljevi: 

Ovom uslugom kreirat će se vizualni identitet nove turističke destinacije u skladu s novim vizualnim identitetom Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije, kojim će se postići bolja vidljivost i prepoznatljivost samog turističkog proizvoda, ali i projekta za vrijeme trajanja njegove provedbe. Marketinški plan definirat će tržište i potrošače te ciljeve, rezultate i aktivnosti promocije, kao i izvore financiranja promotivnih aktivnosti, a sve kako bi se izvršili ciljevi zadani projektom, za razdoblje do 2021. godine:

  • povećanje broja posjetitelja novouređenoj kulturnoj baštini i pratećoj infrastruktri na 65.142 posjetitelja godišnje;

  • godišnje povećanje noćenja na 19.542 noćenja (povećanje od 3,02% ukupnog broja noćenja ostvarenog na projektnoj destinaciji)

  • godišnje povećanje broja noćenja izvan turističke sezone (svibanj, lipanj i rujan) na 6.260 noćenja (povećanje od 3,05% ukupnog broja noćenja izvan

Cilj ovog plana je utvrditi potrebe potrošača (koristeći postojeća istraživanja HTZ-a i Instituta za turizam), odrediti ciljna tržišta novog turističkog proizvoda, utvrditi konkurentske prednosti novog proizvoda i na tim prednostima definirati marketing strategiju te marketing mix.

2.3. Tražene usluge: 

2.3.1. Izrada marketinškog plana koji će definirati ciljna tržišta i potrošače te ciljeve, rezultate i aktivnosti promocije integrirane turističke destinacije te navesti izvore financiranja svih promotivnih aktivnosti u operativnoj fazi. Kao podlogu koristiti postojeća istraživanja Hrvatske turističke zajednice i Instituta za turizam.

2.3.2. Kreiranje vizualnog identiteta, uključujući novo tržišno ime, razradu koncepta kampanje te oblikovanje/idejno rješenje za sredstva promocije

Izrađivač je dužan marketinški plan i rješenja vizualnog identiteta predstaviti uživo u Dubrovniku partnerima na projektu.

U nastavku opis posla prema fazama:

faze

 

identitet

 

 

Napomene:

Novi znak – vizualni identitet buduće turističke ponude treba slijediti novo vizualno rješenje Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije – naziv koncepta: AMBLEM

autori: PROSPEKT / Nikola Šubić, Martina Vasilj Matković, Mile Kušić (PDF u prilogu) jer se cjelokupna destinacija i njezina ponuda želi promovirati pod jednim zajedničkim znakom, odnosno njegovim varijacijama.

Za vrijeme trajanja projekta, logo će se koristiti u kombinaciji s drugim logotipima sukladno odredbama EU vidljivosti za projekate financirane u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020.

2.4. Očekivani rezultati:

Bolja vidiljivost projekta i prepoznatljiv vizualni identitet novog turističkog proizvoda te realno primjenjiv marketinški plan koji će pomoći boljem plasmanu turističkog proizvoda na tržištu.

3. PROFIL STRUČNJAKA

3.1. Profesionalno iskustvo stručnjaka:

Stručnjak mora imati minimalno 3 godine iskustva u struci

3.2. Radni jezici:

Hrvatski jezik

4. LOKACIJA I TRAJANJE

4.1. Datum početka:

25. travnja 2017.

4.2. Datum završetka zadatka:

25. srpnja 2017.

4.3. Mjesto obavljanja zadatka:

Stručnjak će izvršavati svoja zaduženja u svojim službenim prostorijama.

5. IZVJEŠTAVANJE

5.1. Sadržaj, jezik, format i broj izvještaja:

Po završetku zadatka dostaviti skupno izvješće na hrvatskom jeziku (u slobodnom formatu) o svim obavljenim zadacima tijekom trajanja zadatka. Kao prilog Izvješću pružatelj usluga mora dostaviti i dokaze o obavljenim uslugama. Račun će se dostaviti nakon odobrenja izvještaja od strane Naručitelja.

6. PRORAČUN

Ukupan proračun raspoloživ za zadatak je 86.250,00 HRK. Ponudu je potrebno iskazati s jasno raščlanjenim stavkama.

VAŽNA NAPOMENA:

Odabrani pružatelj usluga pri izvršenju svojih zadaća mora strogo poštivati odredbe EU vidljivosti koje se mogu pronaći u „Uputama za korisnike sredstava Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020“. Navedene Upute će se dostaviti pružatelju usluga po odabiru.

Ostali dokumenti:

TZ DNZ (Usluga MP i VI) - Dokumentacija uz Poziv

TZ DNZ (Usluga MP i VI) - Poziv za dostavu ponude

TZDNŽ - Amblem